trangchu
chuongtrinh
bantochuc
donvitochuc
giangvien
danhsachthamgia
Hotel
RelatedLinks
Collective Intelligence
Collective Intelligence
Industry 4.0 Conference in QuangBinh University
Industry 4.0 Conference in QuangBinh University
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
Deep learning
Deep learning
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÃ ĐƯỢC XÉT DUYỆT VÀ CHẤP NHẬN

(Chính thức)
 

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

TS. Cao Thanh Sơn

Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường ĐH Vinh

2

Ths.Đặng Đại Thọ

Trường ĐH Yeungnam University, Hàn Quốc

3

Đặng Ngọc Thế Dũng

Trường ĐH Duy Tân

4

TS. Đào Ngọc Lâm

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

5

ThS. Đỗ Văn Nhỏ

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

6

ThS. Đoàn Duy Bình

Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

7

ThS. Dương Phương Hùng

Trường ĐH Quảng Nam

8

Hà Thị Trang

Trường ĐH Duy Tân

9

TS. Hồ Văn Phi

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

10

ThS. Hoàng Đình Tuyền

Trường ĐH Yeungnam University, Hàn Quốc

11

TS. Hoàng Hữu Đức

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

12

TS. Hoàng Thị Thanh Hà

Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

13

Huỳnh Đỗ Huy Tập

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

14

Huỳnh Đỗ Tấn Phát

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP. HCM

15

TS. Lê Phước Cửu Long

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

16

ThS. Lê Quốc Anh

Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường ĐH Vinh

17

ThS. Lê Thị Hải Vân

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

18

Lê Thị Loan

Công ty Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam

19

TS. Lê Thị Minh Đức

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

20

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

21

ThS. Lê Thị Nguyên An

Trường ĐH Quảng Nam

22

ThS. Lê Thị Thanh Bình

Trường ĐH Quảng Nam

23

ThS. Lê Thị Thanh Lưu

Trường ĐH Tài chính - Kế toán Quảng Ngãi      

24

ThS. Lê Văn Thành

Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường ĐH Vinh

25

ThS. Lê Viết Mẫn

Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

26

ThS. Ngô Minh Nhựt

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

27

ThS. Ngô Thị Hiền Trang

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

28

TS. Ngô Xuân Cường

Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị

29

ThS. Nguyễn Ánh

Trường ĐH Phạm Văn Đồng

30

ThS. Nguyễn Duy Linh

Trường ĐH Quảng Bình

31

ThS. Nguyễn Duy Thành

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

32

ThS. Nguyễn Kiên Trung

Trường ĐH Hùng Vương

33

Nguyễn Nhật Quang

Sinh viên khoa công nghệ thông tin

34

ThS. Nguyễn Phương Hạc

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

35

TS. Nguyễn Quang Vũ

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

36

TS. Nguyễn Thanh

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

37

ThS. Nguyễn Thành Thủy

Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

38

ThS. Nguyễn Thế Dũng

Trường ĐH Sư phạm Huế, Đại học Huế

39

ThS. Nguyễn Thị Hảo

Trường ĐH Hùng Vương

40

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Trường ĐH Hùng Vương

41

NCS. Nguyễn Thị Hoàng Phương

Trường ĐH Phạm Văn Đồng

42

ThS. Nguyễn Thị Hồng Khánh

Trường ĐH Điện Lực

43

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm

Trường ĐH Quảng Nam

44

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Trường ĐH Hùng Vương

45

Nguyễn Thị Thúy Hà

Trường ĐH Duy Tân

46

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Trường ĐH Quảng Bình

47

TS. Nguyễn Văn Chung

Trường ĐH Quảng Bình

48

ThS. Nguyễn Văn Minh

Trường ĐH Quảng Bình

49

ThS. Nguyễn Văn Thẩm

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

50

ThS. Nguyễn Văn Toán

Trường ĐH Phạm Văn Đồng

51

Nguyễn Văn Trung

Trường ĐH Quảng Bình

52

TS. Nguyễn Vũ Anh Quang

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

53

ThS. Ninh Khánh Chi

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

54

ThS. Nông Thị Lý

Trường ĐH Hùng Vương

55

Phan Phi Bảo

Trường ĐH HUFLIT TP. HCM

56

Phan Thị Hương Lam

Trường ĐH Duy Tân

57

ThS. Phan Thị Huyên Trang

Trường ĐH Yeungnam University, Hàn Quốc

58

TS. Phan Văn Thành

Trường ĐH Quảng Bình

59

ThS. Thái Thị Nguyệt

Trường ĐH Xây Dựng

60

Trần Công Minh

Trường ĐH Duy Tân

61

ThS. Trần Công Trung

Trường ĐH Quảng Bình

62

ThS. Trần Diễm Phúc

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

63

ThS. Trần Ngọc Phương Thảo

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

64

ThS. Trần Thị Phương Thảo

Trường CĐ Kinh tế- Kế hoạch Đà Nẵng

65

ThS. Trần Trung Kiên

Trường CĐ Kinh tế- Kế hoạch Đà Nẵng

66

TS. Trần Xuân Sang

Trường ĐH Vinh

67

ThS. Võ Đức Quang

Trường ĐH Vinh

68

ThS. Võ Thị Kim Anh

Trường ĐH Mở TP. HCM

69

ThS. Võ Thị Nhỏ

Trường ĐH Đồng Tháp

70

Vũ Hà Tuấn Anh

Trường ĐH Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71

ThS. Vũ Thị Lệ Huyền

Trường Trung Cấp Kinh tế-Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

72

ThS. Vũ Thị Thu Minh

Trường ĐH Hùng Vương

73 ThS. Nguyễn Lê Ngọc Trâm Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
74 ThS. Nguyễn Lê Trung Thành Trường ĐH Sư phạm Huế, Đại học Huế
75 ThS. Nguyễn Thị Thúy Trường ĐH Quảng Bình
76 Lê Quốc Hoàng Trường Đ H Quảng Bình
77 Lê Thị Minh Thùy Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội 
78 Lê Công Hiếu Công ty Điện lực Quảng Trị
79 Võ Hoàng Thành Trường ĐH Quảng Bình
80 Hoàng Anh Dũng Trường THPT Lam Sơn, Thanh Hóa
81 TS. Phạm Xuân Hậu Trường ĐH Quảng Bình
82 TS. Đậu Mạnh Hoàn Trường ĐH Quảng Bình
83 TS. Hoàng Tuấn Nhã Trường ĐH Quảng Bình
84 ThS. Bùi Khắc Hoài Phương Trường ĐH Quảng Bình
85 Trần Đức Việt Trường ĐH Quảng Bình
86 Trương Ngọc Châu Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
87 Nguyễn Văn Chức Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
88 TS. Trần Thị Sáu Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
89 Huỳnh Thị Xuân Diệu Trường ĐH THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam
 

DANH SÁCH MỜI THAM DỰ 

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

TS. Phạm Thế Anh

TK CNTT- Trường ĐH Hồng Đức

2 TS. Trần Doãn Minh Trường ĐH Hồng Đức
3 TS. Nguyễn Tương Tri Trường ĐH Sư phạm Huế, Đại học Huế
4 ThS. Nguyễn Đức Nhuận Trường ĐH Sư phạm Huế, Đại học Huế
5 TS. Hoàng Nam Phó HT, Trường Đại học Hồng Đức
6 TS. Nguyễn Thế Cường Phó TK CNTT- Trường ĐH Hồng Đức
7 Lê Đình Nghiệp Trường ĐH Hồng Đức
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây