trangchu
chuongtrinh
bantochuc
donvitochuc
giangvien
danhsachthamgia
Hotel
RelatedLinks
Collective Intelligence
Collective Intelligence
Industry 4.0 Conference in QuangBinh University
Industry 4.0 Conference in QuangBinh University
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
Deep learning
Deep learning
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence

Cuộc cách mạng Công nghiêp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, trong đó ngành Công nghệ Thông tin đóng vai trò cốt lõi. Mục tiêu chính của cuộc cách mạng này là xây dựng các hệ thống vật lý ảo (Cyber Physical Systems) nhằm thay thế con người trong sản xuất, cung cấp dịch vụ và nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống. Trong quá trình đó các phương pháp thông minh của Trí tuệ nhân tạo và trao đổi dữ liệu từ nhiều nguồn là rất quan trọng. Việc phân tích và tổng hợp tri thức từ nhiều nguồn là nhiệm vụ chủ chốt của ngành Trí tuệ nhóm.

Mục đích của khóa học này nhằm trang bị cho các học viên một số kiến thức cơ bản về các lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng trong Trí tuệ nhân tạo và Trí tuệ nhóm.

The fourth industrial revolution is ongoing extremely all over the world, in which the information technology plays a crucial role. The main goal of this revolution is to build cyber-physical systems to replace people’s job in the production, services, and other areas of our lives. The artificial intelligence technique and the knowledge discovering from Big Data and Crowdsourcing are very important. Big data analytics and synthesis of knowledge from a variety of sources is the core task of the collective intelligence.

The purpose of this course is to supply students the basic knowledge about the artificial Intelligence, collective intelligence and social network analysis.
 


Khóa học AICI 2017 sẽ bao gồm:

 • Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo
 • Lý thuyết đồng thuận và Trí tuệ nhóm
 • Các phương pháp tích hợp tri thức
 • Các phương pháp Trí tuệ nhóm cho xử lý dữ liệu từ các mạng xã hội
 • Các công nghệ thông minh trong phân tích ảnh
 • Các hệ đa tác tử thông minh (Intelligent Multiagent Systems)
 • Xử lý dữ liệu lớn (Big Data)

The lectures at AICI 2017:

 • The background of artificial intelligence
 • The consensus theory  and collective intelligence
 • The data integration methods
 • The collective intelligence methods  apply for processing data on social networking
 • The intelligence approach for image processing
 • Intelligent Multi-agent Systems
 • Big data processing
 
shutterstock 106115969 e1442847176901

Thời gian lớp học: Ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Trung tâm học liệu, Trường Đại học Quảng Bình

----

Time of the school: 20-21 December, 2017

Venue: Learning Resources building, Quang Binh University

 
redes sociales1  
- Học viên sau khi tham gia đầy đủ khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận của IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence.

- Khóa học được tài trợ hoàn toàn, học viên không phải đóng bât kỳ khoản phí nào.

- Học viên tự túc chỗ ăn ở và đi lại.

----

- The certificate for participants will be provided by IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence
- The school is supported by IEEE and Quang Binh University
- The attendance is free

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây